In Memoriam

Overleden Oud Commando's die lid waren van de COV-ZH

Op de Airborne War Cemetery liggen in totaal 3 Nederlandse militairen begraven t.w. August Bakhuis Roozeboom (22 jaar), Jacob Groenewoud (27 jaar) en Samuel Swarts (27jaar), die onder geallieerd commando betrokken waren bij de Slag om Arnhem. Alle Cdo's hebben hun opleiding gehad in het Bakhuys Roozenboom kamp. Het Cdo kamp bij uitstek in de bossen nabij Rucphen.

Bij elke Cdo is bekend dat Cdo Bakhuys Roozenboom de eerste Cdo was die zijn leven liet voor de vrijheid van Nederland. Bij zijn graf wordt jaarlijks een krans gelegd ter nagedachtenis van de gevallenen Cdo's in WOII operatie Market Garden.

   

Op deze plaats op de website van de COV-ZH herdenken wij alle oud commando's van de COV-ZH die zijn overleden.  

In memoriam : H van Duyn 1 juli 2014

Er is ons weer een lid ontvallen.  De heer H van Duyn is op 1 juli jongstleden overleden op 80 jarige leeftijd.

In memoriam : Gerrit (roepnaam Ger) Cozijn is overleden na een slepende ziekte op 3mei 2014

Gerrit Cozijn lichting '58 reg.nr. 390223064 groene baret 7 februari 1959 werd vervolgens geplaatst in 104 Cotrcie.  Ger volgde een meerdaags botencursus wat met goed gevolg werd volbracht. Verder was vermeld op zijn conduite staat “was in algemeen beste resultaat” wat betekende dat je geen betere beoordeling kon  krijgen.                Op 10juni 1959 werd Ger geplaatst in Ossendrecht voor uitzending naar Nieuw-Guinea met als commandanten von Scheven en van Ooyen. Op 6 mei 2002 werd Ger lid van de Commando Vereniging Zuid-Holland.Het commando zijn geweest heeft voor Ger ook in zijn latere leven altijd veel betekend. Wat tot uitdrukking kwam in de vele lange afstand marsen die hem eigen waren. Er is met naasten en de vorming van een erewacht op waardige wijze afscheid genomen van Gerrit Cozijn. De zoon van Ger, Arnold heeft de gehele periode van ziekte zich kranig en vastberaden gedragen, een hele opgave als alleenstaande. Arnold zal altijd welkom blijven bij de vereniging bij bepaalde evenementen.

In memoriam : Gerrit Frederik Scheffer roepnaam Ger is op 26 mei 2014 overleden na tot een paar keer toe de ziekte kanker heeft moeten ondergaan.

Gerrit Frederik Scheffer lichting '47 reg.nr.270206229 groene baret gehaald in Batoedjarjar Indonesië in'48 onder de commandant Kap. Westerling , sergeant majoor Ling en Lubeck werd vervolgens geplaatst in Troop 3 commandanten van de troop was pelotons sergeant Schüssler/en kap.Faber., om vervolgens te dienen bij DST en KST. Ger volgde de zware commandotraining met daar op aansluitend boottraining voor landingen en missies vanuit zee.

Ger zwaaide vanuit Indië in 1949 af in de rang van korporaal.In zijn latere leven sloot Ger tevens aan bij de vereniging van het Korps Speciale Tropen waar Ger zich verdienstelijk maakte als bestuurslid en penningmeester.

Op 6 mei 2002  werd Ger lid van de commando vereniging Zuid-Holland.  Zo hebben  wij Ger leren kennen, en al  eerder tijdens herdenkingen een reünie of o.a. het Indië monument Leiden waar wij samen met 

Leden die in 2013 zijn heengegaan:

P. Duif, K. Groeneveld, G. Groesbeek, A. van Hamersveld en L. Mol

In memoriam : Oud-co Adrie Robijn

Goedemiddag,

Mijn vader wordt a.s vrijdag 18 oktober 2013 om kwart voor 10 in de morgen gecremeerd in Spijkenisse in het crematorium aan de Ommering. Voor de crematieplechtigheid is er gelegenheid tot afscheid nemen.

Naast zijn groene baret, die altijd in de huiskamer heeft gehangen, heeft hij ook zijn certificaat van het behalen van zijn opleiding ingelijst. Ook deze wil mijn moeder afstaan als daar belangstelling voor is.

Met vriendelijke groet, J.E. Versaevel- Robijn

In memoriam: 8 maart 2013 

Arie van Hamersveld

In de middag op 6 maart 2013 ontvingen wij het droeve- en geheel onverwachte nieuws dat

ons gewaardeerd lid, oud commando sergeant Arie van Hamersveld, registratienummer 290305056, op 2 maart is overleden in de leeftijd van 83 jaar. Arie maakte deel uit van lichting '52 en heeft gediend in de 105 Commando Troepen Compagnie.  

Arie heeft actief deelgenomen bij de hulpverlening tijdens de watersnood van 1953 in Zeeland. Arie werd via de KCT Kaderschool bevorderd tot sergeant.

Arie is in 1990, het oprichtingsjaar van Commando Vereniging Zuid-Holland, lid geworden.

Arie heeft zich in de vereniging verdienstelijk gemaakt als kascontrole commissielid en later als penningmeester. In de periode als penningmeester, bleef Arie ondanks zeer ingrijpende prive omstandigheden zijn taken altijd correct- en met grote inzet uitvoeren. Later, toen dit onmogelijk werd, kon Arie niet anders zijn verenigingswerkzaamheden over te dragen aan anderen.  

De vereniging heeft eerder als blijk van waardering aan Arie een oorkonde toegekend op grond van genoemde feiten.Dat Arie al langer een ernstig ziekbeeld had was bekend, maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht en was een grote klap voor allen die hem hebben gekend.Helaas, bij het bericht van overlijden kon de vereniging niets meer betekenen en afscheid nemen.Dat geheel naar de wens van Arie van Hamersveld, welke wij uiteraard dienen te respecteren.Wij wensen zijn naaste familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met het dragen van dit immense verlies.

Namens Commando Vereniging Zuid-Holland

Rob Mes

 

5 november 2012

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

oud-Commando Johan Frederik ter Horst (Fred)

Fred was van lichting '60 - 104Cotrcie

Er wordt afscheid genomen van Fred op dinsdag 13 november om 15:00 uur in de aula van begraafplaats Westduin Ockenburghstraat 29 te Den Haag. U kunt daarbij aanwezig zijn en na afloop de familie te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats en daar de familie te condoleren met het verlies. Met het overlijden van Fred is er binnen zeer korte tijd opnieuw een Commando uit ons midden heen gegaan.

Voor belangstellende  commandos gaarne om 14.00 aan wezig te zijn ivm opstelling

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

4 november 2012

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

oud-Commando Freek van der Lucht

Er wordt afscheid genomen van Freek op vrijdag 9 november 2012 om 11:45 uur in de aula van crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen. U kunt daarbij aanwezig zijn en na afloop de familie condoleren met het verlies. Met het overlijden van Freek is er wederom een Commando uit ons midden heen gegaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

oud-Commando Theodorus Rudgerus Jozef Maria van Haaster (Ted)

Ted zou dit jaar op de Indische avond zijn oorkonde "50-jaar Commando" uitgereikt krijgen. Omdat Ted plotseling weg is gevallen uit ons midden heeft Ted dit niet meer zelf mogen meemaken. De oorkonde is door Rob Mes aan de familie uitgereikt, wat zeer op prijs werd gesteld.

Er wordt afscheid genomen van Ted Haaster op dinsdag 6 november 2012 om 13:30 uur in de Heilige Hart Kerk, Beeklaan 14 in De Zilk. Aansluitend wordt Ted naar zijn laatste rustplaats begeleidt en is er gelegenheid om de familie te condoleren in het parochiehuis.

U kunt hierbij aanwezig zijn en na afloop de familie condoleren met het verlies. Met het overlijden van Ted Haaster is er weer een Commando uit ons midden heen gegaan.

Correspondentieadres: Zilkerduinweg 362b, 2191 AV De Zilk

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

12 december 2011

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

De Zilk - 14 maart 1942                  Leiden - 1 november 2012

oud-Commando Sergeant Carel Goethart

Carel rnr. 340204116 behaalde met de lichting 55-02 op 6 augustus 1955 zijn groene baret.

Er wordt afscheid genomen van Carel op dinsdag 20 december 2011 om 16:00 uur in de aula van het crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. U kunt daarbij aanwezig zijn en na afloop de familie condoleren met het verlies. Met het overlijden van Carel is er weer een Commando uit ons midden heen gegaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

19 november 2011

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

Koos Hofland

Op de rouwkaart van Koos staat geschreven:
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Er wordt afscheid genomen van Koos op donderdag 24 november 2011 om 12:30 uur in het crematorium in Rotterdam Zuid, Maeterlinckweg 101. U kunt daarbij aanwezig zijn en na afloop de familie condoleren met het verlies. Met het overlijden van Koos is er weer een Commando uit ons midden heen gegaan.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

9 opktober 2011

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

Johannes Nicolaas (Jan) Krijgsman
Drager Ereteken voor orde en vrede (1946-1948)
Drager van het Mobilisatie-Oorlogskruis
en andere onderscheidingen

U kunt afscheid nemen  van hem in het uitvaartcentrum van DELA, Robijndijk 215 te Roosendaal, op donderdag 13 oktober van 18.00 tot 18.45 uur.

De crematieplechtigheid wordt gehouden op zaterdag 15 oktober om 13.00 uur in de aula van crematorium Zegestede, Ionweg 12 te Roosendaal (afslag 22 Zegge). Samenkomst  in  de ontvangkamer  van  het crematorium,  waar  gelegenheid  is  tot schriftelijk condoleren. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot persoonlijk  condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

De begrafenis / crematie is zaterdag.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

30 augustus 2011

Na een leven vol COMMANDO herinneringen is van ons heen gegaan.

Cees Monden

Cees was een Commando puur sang, hij heeft zijn sporen verdient door zich in te zetten voor anderen. Vaak onder moeilijke omstandigheden bleef hij op z'n post. Tot het einde was hij trost een Commando te zijn. Een man met niet een verhaal, maar vele verhalen. Je blijft in onze herinnering.

Op 3 september 2011 zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium Hofwijk, Delftweg 230 te Rotterdam-Overschie. Cees wil geen bloemen maar een gift aan Stichting V.O.K.S. te Apeldoorn tbv Samil School. Rek nr. 3718397

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

17 augustus 2011

Na een bewogen leven is van ons heen gegaan.

Jan Engelbertus Rueck

Op 21 februari 1951 ontving Jan de felbegeerde Groene baret en werd na de voortgezette opleiding ingedeeld bij de 2e Commando compagnie. Het gaat om het moment dat je op elkaar kan rekenen. Dat is typerend geweest voor Jan. Jan zit diep in onze herinnering als Commando en als mens.

Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies

6 juli 2011

Na een bewogen leven is van ons heen gegaan.

Wilhelmus Adrianus van der Voet (roepnaam Willem)

Willem behoorde bij de 130 man uit 400 geselecteerde cursisten die op 29 augustus 1951 de welverdiende en felbegeerde groene baret, onder grote belangstelling op de Groote markt in Roosendaal werd uitgereikt. Een vorming en verbintenis voor het leven.

Tekst op de rouwkaart
Zijn plaats is leeg, zijn stem is stil.
Een ieder die hem kende, weet wat dat zeggen wil.
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies

2011

06 juli 2011 - Wilhelmus Adrianus van der Voet (roepnaam Willem)

17 aug 2011 - Jan Engelbertus Rueck

20 aug 2011 - Cees Monden

09 okt 2011 - Johannes Nicolaas (Jan) Krijgsman

19 nov 2011 - Koos Hofland

12 dec 2011 - Carel Goethart