Evenementen en Herdenkingen

15 juli 2014: Roermond: Herdenking gevallenen v.m. Nederlands-Indië bij het Indië-monument Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen Detailuitvoering: Commandovereniging Regiment Speciale Troepen en Commandovereniging Limburg Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

18 september 2014: Eindhoven. Fakkeldefilé: Defilé door het  stadscentrum en Herdenking MARKET GARDEN bij het bevrijdingsmonument op Stadhuisplein. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen (om de 5 jaar, derhalve nu in 2014) Detailuitvoering: Commandovereniging Zuid-Oost-Brabant Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT (om de 5 jaar, derhalve dus in 2014)

19 september  2014: Arnhem en Nijmegen: Herdenking MARKET GARDEN bij het graf van commando Bakhuis Roozeboom op het War Cemetry te Oosterbeek. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen Detailuitvoering: Commandovereniging Gelderland Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

3 november  2014: Vlissingen: Herdenking landingen en bevrijding bij het commandomonument i.s.m. gemeente Vlissingen. Leading: Gemeente Vlissingen Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

3 november 2014: Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding bij het landingsmonument.
 Leading: Commissie Herdenkingen. Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland. Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT

3 november 2014: Westkapelle: Herdenking landingen en bevrijding i.s.m. Christelijke Basisschool "De Lichtstraal" op de begraafplaats. (onder voorbehoud i.v.m. zondagrust). Leading: Christelijke Basisschool "De Lichtstraal). Coördinatie: Vz Commissie Herdenkingen. Detailuitvoering: Commandovereniging Zeeland Vertegenwoordiger KCT / Commandostichting: C-KCT (facultatief) 
 

Overige Herdenkingen:

4 mei 2014: Deelname dodenherdenking bij het Nationaal Monument op de Dam te Amsterdam Coördinatie: Korpsadjudant KCT Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging.

4 mei 2014: Deelname dodenherdenking bij het Monument aan de Parklaan te Roosendaal. 

Coördinatie: Korpsadjudant KCT. Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT.
 
5 mei 2014: DeelnameBevrijdingsdefilé te Wageningen.Coördinatiedefilé: Vz Commissie Herdenkingen.Detailuitvoering defilé:Commandovereniging Gelderland. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt eenuitnodiging.Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT:Korpsadjudant KCT           

28 juni 2014: DeelnameVeteranendag te Den Haag. Coördinatiedefilé: Vz Commissie Herdenkingen
 Detailuitvoering:Commandovereniging Zuid-Holland. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt eenuitnodiging. Detailuitvoering aanwezigheid C-KCT:Korpsadjudant KCT.

6 september 2014: Deelname nationaleherdenking bij het Indië-monument te Roermond. Coördinatie: Korpsadjudant KCT. Detailuitvoering: Korpsadjudant KCT. Vertegenwoordiger KCT: C-KCT ontvangt een uitnodiging.
 
Regionale c.q. lokaleherdenkingen

De commandoverenigingen zijn belast met de coördinatie,ondersteuningen uitvoering hiervan. De Commandoverenigingen vertegenwoordigende Commandostichting bij deze activiteiten. Bij enkele van deze herdenkingenworden ook de overige Commandoverenigingen uitgenodigd. De CommissieHerdenkingen bemiddelt hierin.

Voorbeelden: 

3 maart 2014: HerdenkingWassenaarse Slag. Leading: gemeente Wassenaar. Coördinatie: Commandovereniging Zuid-HollandCommissie Herdenkingen bemiddelt.

Februari 2019: Herdenking watersnoodramp (1x per 5 jaar, laatste keer was 2014) Leading: Gemeente Heiningen.           

18 september 2014: Eindhoven. Fakkeldefilé: Defilé en herdenking Market Garden bij het bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein. Deelname KCT. Leading: gemeente Eindhoven.